نگاهی به ائتلاف‌های احتمالی پس از انتخابات پارلمانی آلمان

آنگاه که انتخابات به پایان می‌رسد و گرد و غبار دوره کارزار انتخاباتی فرو می‌نشیند، احزاب سیاسی، خواه در سطح ملی (فدرال) یا ایالتی، برای تشکیل دولت به دنبال شریک و یار می‌گردند. شریک و یار از بین همان احزابی که اتفاقا در جریان کارزار انتخاباتی علیه هم به میدان آمده بودند و به یکدیگر تاخته بودند.

Powered by WPeMatico