آلبوم آلگرو از امید حاجیلی


متن آهنگ برای عاشقی دیره

متن آهنگ دیگه بسه

متن آهنگ عشق منی

متن آهنگ التماس

متن آهنگ برو برو

متن آهنگ دل منو بردی

متن آهنگ عقلتو از دست دادی

متن آهنگ بی اختیار