آلبوم قله از امیر عباس گلاب


متن آهنگ دعوا

متن آهنگ قله

متن آهنگ بهم خندید

متن آهنگ خوشبینم

متن آهنگ رفیق راه

متن آهنگ روزهای دلخوری

متن آهنگ فقط برو

متن آهنگ خاک طلایی

متن آهنگ خوشبینم (ورژن پیانو)

متن آهنگ دیدار آخر

متن آهنگ کجای دنیایی

متن آهنگ بازی آخر

متن آهنگ چشم سیاه

متن آهنگ تو از کجا پیدات شد