آهنگ تکیه گاه از امین حبیبی


دلتنگیات برای من خودم غمت رو می خورم
تنها نمی ذارم تو رو من از تو دل نمی برم
سر روی شونه هام بذار دردات و هدیه کن به من
سنگ صبور تو منم بیا و تکیه کن به من
من تکیه گاه تم یار و همراهتم درمونه آهتم من عاشقتم
من تکیه گاه تم یار و همراهتم درمونه آهتم من عاشقتم
تا وقتی که داری منو غصه ی هیچ چیز و نخور
من مثل کوه پشت توام از آرزو هات دل نبند
تا وقتی هستم می تونی به هر چی می خوای برسی
هر چی دارم فدای تو برام تو مثل نفسی
نفس که می کشم تو رو حس می کنم توی تنم
کنار تو حس می کنم عاشقه عاشق شدنم
من تکیه گاه تم یار و همراهتم درمونه آهتم من عاشقتم
من تکیه گاه تم یار و همراهتم درمونه آهتم من عاشقتم

 آهنگ امین حبیبی به نام تکیه گاه