آهنگ نساجی نساجی از امید جهان


یل یل میدون! برار پهلوون…
نساجی نساجی پیروز میدونه؛ ریکا مازرونی پلنگ میدونه
نساجی نساجی پیروز میدونه؛ ریکا مازرونی ببر مازرونه

دانلود آهنگ جدید امید جهان به نام نساجی نساجی