ایمان غلامی، آهنگ چقدر راحت


اون همه میخندی حتی باشی تو جمع
تا منو میبینی اخمات میره ت هم
شلوغه دور و برت منم که مثل همه
بی معرفت نگو واست مهم بودم
چقدر راحت زدی قید دلم رو بد
بی احساس بی معرفت
بی معرفت نگو واست مهم بودم
چقدر راحت زدی قید دلم رو بد
بی احساس بی معرفت
کاش بازیم نمیدادی نمیدادی نمیدادی
از چشمم افتادی افتادی افتادی
برو که آزادی آزادی آزدای
بی معرفت نگو واست مهم بودم
چقدر راحت زدی قید دلم رو بد
بی احساس بی معرفت
بی معرفت نگو واست مهم بودم
چقدر راحت زدی قید دلم رو بد
بی احساس بی معرفت

آهنگ جدید ایمان غلامی به نام چقدر راحت