دانلود آهنگ پدر برکت خونه پدر یار نمونه یه اهنگ شاد برای روز پدر


پدرم پدرم
نمیدونی که چقدر دوستت دارم
اسمِ تو با افتخار پیش همه میبرم
پدرم پدرم
نمیدونی که چقدر تنگه دلم
که یه بار دیگه بیایی؛ به من بگی پسرم
پدر برکت خونه پدر مرد نمونه؛ پدر یار صمیمی تو بیداد زمونه
پسر هرچی که داره، ز رنجِ تو میدونه
آغوش پدر لطف پناهه… دستای پدر یه تکیه گاهه
روزی که پدر بار سفر بست
مادرم هنوز چشاش به راهه
پرسیدی که رفت تو آسمون ها؟
تمام دل خوشیم به نورِ ماهه
پدر عشق تو زیباست؛ مثل داشتن دنیاست
پدر بودن با تو برام مثلِ رویاست

اهنگ پدرم پدرم نمیدونی که چقدر دوستت دارم