دانلود اهنگ تولد شاد برای دختر ناز بابا از دلبند


دختر ناز و طناز آهای الهه ی ناز
شیرین زبون بابا بخون برای من باز
حال و هوایی داره با تو خونه
چه حالی ام با تو خدا میدونه
بکش منو صاحب اختیازی
زندگی منی خبر نداری
دیگه چی میخوای برات بیارم
تحمل اخمتو ندارم
وقتی میخندی زندگی قشنگه
عمر من اون چشمای خوش رنگه
حال و هوایی داره با تو خونه
چه حالی ام با تو خدا میدونه
بکش منو صاحب اختیازی
زندگی منی خبر نداری
حال و هوایی داره با تو خونه
چه حالی ام با تو خدا میدونه
بکش منو صاحب اختیازی
زندگی منی خبر نداری
حال و هوایی داره با تو خونه
چه حالی ام با تو خدا میدونه
بکش منو صاحب اختیازی
زندگی منی خبر نداری

آهنگ دختر ناز بابا همراه با متن از دل بند