رضا رادمان، آهنگ چه بخواهی چه نخواهی


از نگاه تو چنان مست چنان مست شوم حال خودم را نفروشم به کسی

پاک دیوانه شوم تا تو به دادم نرسی تو به دادم نرسی

جان سر و سامان منو جان من این تلخی رفتار من از دوری دستان تو بود

دانلود آهنگ جدید رضا رادمان به نام چه بخواهی چه نخواهی