دانلود آهنگ قلب بهشته شهبال شب پره

یکشنبه - 18 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ قلب بهشته شهبال شب پره

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه آپارات موزیک 🎜 دانلود اهنگ قلب بهشته با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | GHLB BHSHTH With Text And 2 Quality 320 And 128 On aparat-music.ir

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎜♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎜♚

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎜♚

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎜♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎜♚

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎜♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎜♚

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎜♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎜♚

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎜♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎜♚

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎜♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎜♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎜♚

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎜♚

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎜♚

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎜♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎜♚

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎜♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎜♚

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎜♚

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎜♚

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎜♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎜♚

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎜♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎜♚

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎜♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎜♚

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎜♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎜♚

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎜♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎜♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎜♚

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎜♚

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎜♚

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎜♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎜♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎜♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎜♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎜♚

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎜♚

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎜♚

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎜♚

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎜♚

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎜♚

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎜♚

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎜♚

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎜♚

لب بندر شلوغه

هه … 🎜♚

🎜♚

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎜♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎜♚

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎜♚

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎜♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎜♚

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎜♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎜♚

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎜♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎜♚

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎜♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎜♚

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎜♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎜♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎜♚

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎜♚

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎜♚

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎜♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎜♚

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎜♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎜♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎜♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎜♚

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎜♚

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎜♚

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎜♚

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎜♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎜♚

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎜♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎜♚

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎜♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎜♚

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎜♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎜♚

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎜♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎜♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎜♚

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎜♚

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎜♚

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎜♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎜♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎜♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎜♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎜♚

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎜♚

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎜♚

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎜♚

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎜♚

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎜♚

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎜♚

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎜♚

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎜♚

لب بندر شلوغه

هه … 🎜♚

🎜♚

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند