محسن چاوشی، آهنگ با من بمون


چشماتو باز کردی دنیام زیر و رو شد
چشماتو بستی و باز تاریکیام شروع شد
موهات کهکشونات، چشمات ستاره هاتن
منظومه های شمسی جفت گوشواره هاتن
کی بین مهربونا مث تو مهربونه
نامهربونی با تو، بد نیست بد شگونه
با من بمون بامن بمون با من بمون با من بمون
شب بود خسته بودم، چشمامو بسته بودم
خورشید سر زد و من پیشت نشسته بودم
چشمامو باز کردم، دیدم ازت خبر نیست
دیدم برام تو دنیا، از تو عزیزتر نیست
با من بمون با من بمون با من بمون با من بمون

آهنگ جدید محسن چاوشی به نام با من بمون