محمد معتمدی، آهنگ کوبار | بر لوح دل من غزل عشق نوشته ذرات وجودم


بر لوح دل من غزل عشق نوشته ذرات وجودم همه با عشق سرشته
ای فاصله ی پای من و بال فرشته ای عشق ای عشق ای عشق
با این دل چون آهن چه کردی با من چه کردی با من چه کردی

دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی به نام کوبار